Z dniem 1 stycznia 2018 roku Zakład Karny w Płocku znajdzie się w strukturze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w dniu 20 listopada 2017 roku wydał Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej. Na jego podstawie, z dniem 1 stycznia 2018 roku Zakład Karny w Płocku znajdzie się pod jurysdykcją Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

W dniu 28 grudnia 2017 roku w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk Jacka Lenarta oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniewa Brzostka nastąpiło uroczyste przekazanie Zakładu Karnego w Płocku do struktur OISW w Warszawie.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi złożył serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę w ramach Okręgu Łódzkiego. Na ręce dyrektora jednostki ppłk Krzysztofa Ziółkowskiego złożył podziękowania i życzenia wielu sukcesów w kolejnych latach działalności Zakładu dla jej kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników.

Od 1 stycznia 2018 roku w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi wchodzić będzie 7 jednostek penitencjarnych, o łącznej pojemności ponad 5200 miejsc:

Areszt Śledczy w Łodzi;

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim;

Zakład Karny w Garbalinie;

Zakład Karny w Łowiczu;

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi;

Zakład Karny nr 2 w Łodzi;

Zakład Karny w Sieradzu.

 

kpt. Jakub Białkowski

Zdjęcia: kpt. Marlena Kubera

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej