Funkcjonariusze łódzkich jednostek penitencjarnych wzięli udział w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przestępstwom motywowanym nienawiścią.

W dniu 18 października 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyły się warsztaty „Zapobieganie przestępstwom motywowanym nienawiścią”, w których udział wzięli kuratorzy zawodowi okręgu łódzkiego, piotrkowskiego i sieradzkiego oraz funkcjonariusze Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Szkolenie poprowadził Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Włodzimierz Sokołowski.

Warsztaty są efektem współpracy pomiędzy Radą Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

„Przestępstwa z nienawiści” to czyny przestępcze wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku których ofiara, lokal lub inny cel przestępstwa są dobierane ze względu na ich faktyczne bądź domniemane powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnionej na podstawie charakterystycznych cech wspólnych dla jej członków, takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy.

Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali m.in. z problematyką dyskryminacji w aspekcie postrzegania samego siebie, tożsamości grupowej i postrzegania innych, z podstawowymi pojęciami i symboliką dotyczącą przestępstw z nienawiści oraz charakterystyką sprawców tego rodzaju przestępstw.

 

Źródło: www.lodz.so.gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej