W dniach 15 - 18 października 2019 roku delegacja funkcjonariuszy i pracowników z Aresztu Śledczego w Monachium gościła w Polsce na zaproszenie dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

Delegacja odwiedziła Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Areszt Śledczy w Radomiu oraz Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Przyjazd delegacji funkcjonariuszy i pracowników z Aresztu Śledczego w Monachium był kontynuacją wymiany doświadczeń między jednostkami w ramach obowiązującego porozumienia o współpracy. Pobyt rozpoczął się od spotkania z kadrą kierowniczą Aresztu Śledczego w Radomiu i zapoznaniem gości z terenem jednostki i jej specyfiką. W trakcie odprawy przedstawiono rys historyczny radomskiego więzienia oraz całej Służby Więziennej, omówiono obowiązujące przepisy oraz stosowane rozwiązania infrastrukturalne i systemowe. Dyskutowano na temat systemów ochrony jednostek, sposobów oddziaływań penitencjarnych, świadczeń medycznych dla osadzonych, postępowania z osadzonymi niebezpiecznymi oraz zatrudnieniu skazanych. Delegacja niemiecka miała możliwość zwiedzić teren jednostki oraz zapoznać się z praktycznymi zasadami stosowania omawianych rozwiązań.

Kontynuacja obustronnej wymiany spostrzeżeń i obserwacji zawodowych miała również miejsce podczas wizyty w Biurze Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Delegacja niemiecka została zapoznana z historią oraz bieżącą organizacją funkcjonowania Biura oraz Systemu Dozoru Elektronicznego jako całości. Doświadczenia te okazały się bardzo cenne o tyle, że w Niemczech nie wykonuje się kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wizyta w OSSW w Kulach pozwoliła również przybliżyć gościom podstawowe formy polskiego systemu szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Wizytę należy uznać za udaną. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie realizacji oddziaływań penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności, ich readaptacji społecznej, realizacji programu „Praca dla więźniów”, postępowania z osadzonymi tzw. „niebezpiecznymi”, działań inwestycyjnych prowadzonych przez Służbę Więzienną oraz funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego i Centrali Monitorowania będzie stanowić źródło inspiracji dla obu stron w wytyczaniu trendów działań penitencjarnych i ochronnych w jednostkach penitencjarnych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej