Przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego, władze samorządowe i kościelne uczestniczyli we wspólnym spotkaniu Bożonarodzeniowym

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Ksiądz Biskup Marek Marczak Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych, szefowie służb mundurowych, funkcjonariusze i pracownicy wszystkich formacji mundurowych województwa wzięli udział w corocznym spotkaniu wigilijnym. Odbyło się ono w dniu 14 grudnia 2017 roku, w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wśród uczestników spotkania byli między innymi dyrektorzy wszystkich jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi oraz funkcjonariusze naszej formacji.

Bożonarodzeniowe spotkanie to przede wszystkim czas na składnie życzeń, również tych noworocznych, ale także okazja do integracji środowiska służb mundurowych. W spotkaniu oprócz naszej formacji wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Administracji Skarbowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Leśników, Wojska i Straży Miejskiej.

Spotkanie uświetnił wstęp Zespołu piosenki i tańca Pędziwiatry.

kpt. Jakub Białkowski

Zdjęcia: WITD w Łodzi, Straż Miejska w Łodzi, Służba Więzienna.

Galeria

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej