W ramach Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji na terenie jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi odbyły się spotkania popularyzujące tematykę alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu stron. Jej celem jest ułatwienie relacji między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, jest dobrowolna, a prowadzący postępowanie mediator zapewnia poufność i bezstronność. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych. Pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy natomiast pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Konferencja

Jednym z elementów Tygodnia Mediacji, przypadającego w tym roku w dniach 15 – 19 października, była konferencja pn.: Dogmatyczno – prawne aspekty mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów – teoria i praktyka, która odbyła się w dniu 19 października na terenie Sądu Okręgowego w Łodzi. W konferencji uczestniczyli m.in. funkcjonariusze i pracownicy wszystkich jednostek okręgu łódzkiego, sędziowie na czele z gospodarzem konferencji dr. Michałem Błońskim – Prezesem Sądu Okręgowego w Łodzi, kuratorzy, przedstawiciele Policji, świata nauki, mediatorzy.

W trakcie konferencji podejmowano tematy związane z historią mediacji, mediacji w sprawach nieletnich, cywilnych. Przyglądano się zadaniom mediatora. Omawiano zagadnienia związane z wykorzystaniem mediacji w postępowaniu przygotowawczym czy postępowaniu karnym wykonawczym.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: dr Paweł Sydor, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, koordynator d.s. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej, Grażyna Rybicka z-ca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Łodzi, st. szer. Kinga Olejniczak, mł. inspektor Działu Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Garbalinie, mediator, dr Michał Kurowski, adiunkt Zakładu Postępowania Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi, dr Magdalena Staniaszek - Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki, podkomisarz Marcin Fiedukowicz – Komenda Miejska Policji w Łodzi.

Działania za więziennym murem

W ramach Tygodnia Mediacji we wszystkich jednostkach penitencjarnych zorganizowano spotkania informacyjne dla osób pozbawionych wolności. W ich trakcie można było uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. możliwości skorzystania z mediacji, przebiegu postępowania mediacyjnego, czy korzyści jakie ze sobą niesie. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. mediacji w polskim prawie karnym wykonawczym, cywilnym oraz roli mediatora.

Przy organizacji spotkań jednostki współpracowały m.in. ze Stowarzyszeniem Mediatorów „PACTUS”, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas przy Archidiecezji Łódzkiej, Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych w Wieluniu oraz z mediatorami sądowymi z okręgów sądowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Łowiczu.

O mediacji przez cały rok

O zagadnieniach związanych z mediacją w jednostkach okręgu łódzkiego, rozmawiano nie tylko w Tygodniu Mediacji, ale przez cały rok. W jednostkach prowadzona jest w sposób ciągły akcja informacyjna przybliżająca tematykę mediacji. W oddziałach mieszkalnych dostępne są informacje dotyczące zagadnienia, a w więziennych radiowęzłach emitowane są pogadanki na temat mediacji m.in. w sprawach karnych i cywilnych.

Przez cały rok, we współpracy z koordynatorem d.s. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej Sądu Okręgowego w Łodzi oraz zastępcą Kuratora Okręgowego w Łodzi organizowane były spotkania przybliżające tematykę alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów.

kpt. Jakub Białkowski

zdjęcia: kpt. Adam Kowalski

Galeria zdjęć

Patrz również:

ZK Nr 2 w Łodzi

ZK w Łowiczu

ZK w Sieradzu

AŚ w Łodzi

ZK w Garbalinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej