Przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego, władz samorządowych i kościelnych uczestniczyli w dorocznym spotkaniu wielkanocnym

Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało w Instytucie Europejskim w Łodzi. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, Metropolita Łódzki Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, Ksiądz Biskup Jan Cieślar ordynariusz diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, a także Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Głuch oraz szefowie służb mundurowych naszego województwa.

Metropolita Łódzki, w słowie skierowanym do zabranych, zwrócił uwagę na znaczenie pokarmów, które błogosławi się na stół wielkanocny -  święta wielkanocne są przedłużeniem żydowskiej Paschy, a nasz stół wielkanocny jest przedłużeniem Wieczerzy Paschalnej, która była obchodem najważniejszego święta, które znają żydziPan Bóg jest tak niesamowity, że najważniejsze prawdy wiary podaje nam w koszyku do jedzenia.

Świąteczne spotkania to okazja do złożenia życzeń, ale przede wszystkim do integracji środowiska służb mundurowych: Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspektoratu Transportu Drogowego, Leśników, Wojska, Straży Miejskiej, Służby Więziennej.

Spotkanie uświetnił występ Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi.

kpt. Jakub Białkowski

Zdjęcia: KWP w Łodzi

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej