Dziękując za codzienną i odpowiedzialną pracę, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jacek Lenart, wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe funkcjonariuszom łódzkiej Służby Więziennej

Dnia 8 lutego 1919 roku na wniosek Rady Ministrów, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, ówczesny premier Ignacy Jan Paderewski oraz Minister Sprawiedliwości Leon Supiński, podpisali Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, dając w ten sposób podwaliny pod przedwojenną Straż Więzienną. Jej kontynuatorką jest współczesna Służba Więzienna.

W związku ze Świętem Służby Więziennej, w dniu 9 lutego 2018 roku, odbyły się uroczystości okręgowe, będące jednocześnie łódzką inauguracją 100-lecia polskiego więziennictwa w niepodległej Polsce.

W uroczystej odprawie uczestniczyli: Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, Zbigniew Ościński – Główny Specjalista Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego, Marek Białkowski – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi, ksiądz kanonik Jarosław Jurga, przedstawiciel Metropolity Łódzkiego, a także szefowie i przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego i Miasta Łodzi, dyrektorzy jednostek podstawowych oraz funkcjonariusze jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

Resortowe odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej” przyznawane przez Ministra Sprawiedliwości, uhonorowanym funkcjonariuszom wręczył Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk. Wśród 27 funkcjonariuszy okręgu łódzkiego, którzy otrzymali odznaczenia resortowe, złotą odznakę odebrał ppłk Arkadiusz Janiszewski, Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie. Awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim i chorążych otrzymało 27 osób, zaś w korpusie podoficerów 61 funkcjonariuszy.

W pięciu zakładach karnych i dwóch aresztach śledczych okręgu łódzkiego pracuje ponad 1700 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, w tym 345 kobiet. W siedmiu jednostkach penitencjarnych nadzorują każdego dnia roku ponad 5 tysięcy osób pozbawionych wolności. Odpowiadają m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu, tak w jednostkach penitencjarnych, jak i poza nimi, prowadzą oddziaływania resocjalizacyjne i terapeutyczne, kierują osoby pozbawione wolności do zatrudnienia, wspierając m.in. lokalne samorządy.

Urząd Wojewódzki w Łodzi

kpt. Jakub Białkowski

Zdjęcia: por. Piotr Sokołowski

Galeria

100 lecie - plakat.jpg

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej