Przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego, władze samorządowe i kościelne uczestniczyli we wspólnym, Bożonarodzeniowym spotkaniu opłatkowym

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego Jolanta Chełmińska, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki, przedstawiciele kościołów różnych wyznań, szefowie służb mundurowych, funkcjonariusze i pracownicy wszystkich formacji zgromadzili się na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Tym razem odbyło się ono w  dniu 20 grudnia 2016 roku w „EC1 Łódź -  Miasto Kultury”. Tegorocznym gospodarzem uroczystości był komendant Straży Miejskie w Łodzi Zbigniew Kuleta.

Tego typu spotkania, to z jednej strony okazja do podsumowania mijającego roku, integracja środowiska służb mundurowych: Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Inspektoratu Transportu Drogowego, Leśników, Wojska, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, a przede wszystkim czas łamania się opłatkiem i składania życzeń.

por. Jakub Białkowski

Zdjęcia dzięki uprzejmości Straży Miejskiej w Łodzi.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej