Oferta Edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penirencjarystyki w Warszawie planuje uruchomić w dniu 1 marca 2020 roku nabór na rok akademicki 2020/2021. Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół średnich. Studia Służby Więziennej to bardzo dobry wybór dla osób, które swoją przyszłość chciałyby związać z formacją mundurową. Kandydat musi przejść rozmowę kwalifikacyjną, badania lekarskie i psychologiczne oraz testy sprawnościowe, a także przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Uczelnia w czasie trwania studiów zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci od początku wejścia w szeregi Służby Więziennej otrzymują dodatek za stopień szeregowego Służby Więziennej - obecnie jest to kwota 792 zł. Kończąc studia I stopnia, kierunek penitencjarystyka otrzymują oni dyplom - tytuł licencjata, a także mają możliwość do przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Ukończenie studiów I stopnia daje również możliwość rozpoczęcia studiów II stopnia, które kończą się egzaminem magisterskim i przystąpieniem do egzaminu na pierwszy stopień oficerski. Absolwenci I i II stopnia mają gwarancję zatrudnienia i kontynuację służby w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Siedziba główna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mieści się przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie. Proces dydaktyczny realizowany jest w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu, ul. Wrocławska 193-195. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Uczelni zostały zamieszczone na stronie www.wskip.edu.pl.

Warunki konieczne do spełnienia

Zapisy potrwają do 15 maja br. Osoba przyjęta na studia zostaje funkcjonariuszem Służby Więziennej w służbie kandydackiej. Dlatego musi spełnić poniższe warunki:
- posiadać obywatelstwo polskie;
- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- korzystać z pełni praw publicznych;
- dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- nie być karanym sądownie;
- zdać maturę;
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
- złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej.

kpt. Paweł Wochal

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej