Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw przebywającymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, to jedno z zadań Służby Więziennej. Na co dzień o porządek i bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych dbają funkcjonariusze działu ochrony

Służba Więzienna pełni istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Do jej podstawowych zadań należy m.in. zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa oraz ochrona społeczeństwa przed osobami przebywającymi w izolacji penitencjarnej. Kluczową rolę w strukturze Służby Więziennej odgrywa dział ochrony, będący najliczniejszą grupą funkcjonariuszy w jej strukturach.

W siedmiu jednostkach Okręgowego inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi służbę w dziale ochrony pełni 955 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Stanowią oni około 56 % kadry więziennej.

Praca w Służbie Więziennej, a w szczególności w dziale ochrony, z racji pełnienia służby w bezpośrednim kontakcie, nierzadko z osobami wysoce zdemoralizowanymi, przejawiającymi agresję nie tylko werbalną, wymaga silnej osobowości i odporności psychicznej. Z racji systemu rozkładu służby osoby te muszą być również dyspozycyjne. Zadania służbowe „ochroniarze” wykonują przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, nie tylko na terenie jednostki ale również poza nią, kiedy konwojują osoby pozbawione wolności poza murami zakładów karnych i aresztów śledczych.

Funkcjonariusze uczestniczą regularnie w szkoleniach doskonalących swoje umiejętności. Przeszkoleni są w zakresie technik interwencji i samoobrony, posługiwania się bronią palną, czy chociażby pierwszej pomocy przedmedycznej, dzięki której ratują życie nie tylko osobom pozbawionym wolności.

Z racji szerokiego wachlarza zadań nałożonych na dział ochrony, jej funkcjonariusze pełnią służbę na wielu stanowiskach, poczynając od kierownika działu, poprzez dowódcę zmiany, oddziałowego, przewodnika psa, na strażniku kończąc. W swojej codziennej pracy opracowują rozkład czasu służby, nadzorują realizację zadań ochronnych, kontrolują ruch osadzonych, sposób pełnienia służby przez podległych funkcjonariuszy, kontrolują cele mieszkalne, egzekwują od osadzonych przestrzegania porządku wewnętrznego i obowiązków wynikających z kodeksu, prowadzą działania mające na celu ujawnianie substancji psychoaktywnych m.in. podczas kontroli osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki penitencjarnej.

Aktualnie w dwóch jednostkach penitencjarnych okręgu łódzkiego trwa nabór do działu ochrony. Oferta pracy

GALERIA

kpt. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej