Współdziałania służby kuratorskiej, urzędników miejskich i Służby Więziennej w zakresie readaptacji skazanych, było tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w dniu 5 września 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Spotkanie to wpisuje się w obszar interdyscyplinarnej współpracy służb w readaptacji społecznej skazanych. Jest ono kontynuacją działań zainicjowanych podczas konferencji naukowej „Skuteczni razem”, która odbyła się w kwietniu 2017 roku. Obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Terenowej SSO Leszek Steć.

Podczas dzisiejszego spotkania omówiono kwestie związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi. Gospodarze Obszarów oraz Latarnicy Społeczni bezpośrednio współpracują z mieszkańcami obszaru objętego rewitalizacją. Wspierają ich w rozwiązywaniu indywidualnych problemów mieszkaniowych. Wśród tej grupy znajdują się również osoby przebywające w łódzkich jednostkach penitencjarnych. Ponadto Izabela Wilkowska – Składowska, Kierownik Wydziału Zarządu Lokali Miejskich przybliżyła program odpracowywania długów czynszowych, który działa na terenie miasta Łodzi.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia zebranym założeń programu „Praca dla więźniów” i jego realizacji przez jednostki Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi. Zwrócono m.in. uwagę na znaczny wzrost zatrudnienia osadzonych oraz działania podjęte przez Zakład Karny Nr 1 w Łodzi, Zakład Karny w Garbalinie i Zakład Karny w Łowiczu w związku z budową na ich terenie hal produkcyjnych. Podkreślano fakt, iż program wspiera szeroko rozumianą readaptację społeczną osób pozbawionych wolności, a w szczególności ich aktywizację zawodową, przez co zwiększa szanse skazanych na normalne życie po opuszczeniu izolacji penitencjarnej.

Organizatorem spotkania było Prezydium Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

kpt. Jakub Białkowski

Zdjęcia: Piotr Felczak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej