Trwa nabór do jednostek penitencjarnych łódzkiego inspektoratu. Dokumenty można składać do 31 maja br.

numer.png

 

Aktualnie trwa nabór na następujące stanowiska:

- strażnik działu ochrony,

- młodsza pielęgniarka / młodszy ratownik medyczny,

- młodszy referent działu kwatermistrzowskiego,

- młodszy referent działu finansowego,

- młodszy referent / młodszy instruktor ds. informatyki i łączności,

- szef kuchni działu kwatermistrzowskiego,

- młodszy psycholog / młodszy inspektor ds. terapii działu terapeutycznego,

- młodszy referent działu ewidencji,

- młodszy wychowawca działu penitencjarnego,

- kierowca działu kwatermistrzowskiego.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia️ 31 maja 2022 roku (wtorek): osobiście w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30, przesłać pocztą albo kurierem na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi (91-729 Łódź, ul. Smutna 21) – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów albo przesłać pocztą elektroniczną skany dokumentów na adres monika.sobierajska@sw.gov.pl.

Więcej informacji: https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej