Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytą w Areszcie Śledczym w Łodzi

W dniu urodzin Nelsona Mandeli obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów. Z tej okazij przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z zastępcą RPO Krzysztofem Olkowiczem na czele, spotkali się z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Łodzi płk. Jackiem Lenartem, kadrą kierowniczą Aresztu Śledczego w Łodzi oraz osobami pozabwionymi wolności.

Przedstawiciele RPO zwracali uwagę m.in. na kwestię przeprowadzania rozmów telefonicznych z obrońcami, sytuację osób niepełnosprawnych, a także procedury rozpatrywania skarg kierowanych przez osadzonych do Biura RPO, czy rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych - tzw. Reguły Nelsona Mandeli, której celem jest poprawa sytuacji więźniów na świecie.

W trakcie indywidualnych rozmów z przedstawicielami Biura RPO "osadzeni nie skarżyli się w ogóle na relacje z funkcjonariuszami Służby Więziennej. To bardzo dobry sygnał, wskazujący że na przestrzeni lat bardzo wiele zmieniło się" - zwrócili uwagę przedstawicele RPO.

Areszt Śledczy w Łodzi to największa jednostka penitencjarna w okręgu łódzkim. Przeznaczona jest dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego. Jednostka dysponuje ponad 1000 miejsc. Przebywa w niej blisko 900 osadzonych.

Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów

kpt. Jakub Białkowski

Zdjęcia: Biuro RPO

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej