Kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi wzięło udział w Centralnych Obchodach Święta Służby Więziennej. Prymusem szkolenia na pierwszy stopień oficerski został funkcjonariusz łódzkiego Aresztu

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 30 czerwca 2017 roku, odbyły się główne uroczystości Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej.

W uroczystościach wzięły udział najwyższe władze państwowe, z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele, szefowie służb mundurowych, szefowie służb penitencjarnych krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oraz członkowie ich rodzin.

W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych i odznak resortowych, uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski oraz defilada funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi reprezentował Dyrektor Okręgowy płk Jacek Lenart wraz z pocztem sztandarowym. W uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski wzięło udział 11 funkcjonariusz z zakładów karnych i aresztów śledczych Okręgu Łódzkiego, a 6 funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższy stopień służbowy. Prymusem szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski został ppor. Michał Pietrasik, młodszy wychowawca działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Łodzi.

Na wniosek Dyrektora Okręgowego, Minister Sprawiedliwości uhonorował odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, ppłk. Krzysztofa Zabielskiego Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi.

W uroczystościach udział wzięli ponadto funkcjonariusze wchodzący w skład Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Łodzi, a także funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskimi, Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi i Zakładu Karnego w Płocku, wchodzący w skład Kompanii Honorowej Służby Więziennej.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi oraz podległych mu dwóch aresztach śledczych i sześciu zakładach karnych na co dzień pełni służbę i pracuje blisko 2000 osób, w tym ponad 350 kobiet. Prowadzą oni oddziaływania resocjalizacyjne w stosunku do ponad 5200 osadzonych.

kpt. Jakub Białkowski

Zdjęcia: por. Michał Grodner, Piotr Kochański

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej