Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch, w dniu 12 kwietnia 2018 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk. Dariusza Lewandowskiego. Dotychczas pełnił on funkcję zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie.

kpt. Jakub Białkowski 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej