Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch, z dniem 10 kwietnia 2018 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi ppłk Katarzynę Pawlak Olińską. Dotychczas pełniła ona funkcję zastępy dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

kpt. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej