Z dniem 22 kwietnia 2020 roku Minister Sprawiedliwości powołał płk. Waldemara Miksę na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi. 

Pułkownik Waldemar Miksa pełni służbę w Służbie Więziennej od dnia 1 września 1996 roku. W toku swojej służby był związany z Zakładem Karnym w Łęczycy, Zakładem Karnym w Garbalinie, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi, gdzie zajmował stanowiska wychowawcy, kierownika działu penitencjarnego, a następnie specjalisty; w Zakładzie Karnym w Płocku pełnił służbę na stanowisku zastępcy dyrektora, a następnie, w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi i w Areszcie Śledczym w Łodzi - na stanowisku dyrektora.

Ukończył wyższe studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie kryminologii i prawa penitencjarnego.

kpt. Paweł Wochal

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej