4 lipca 2017 roku, w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi

Z dniem 5 lipca 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi ppłk. Jarosława Górę.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Jacka Lenarta – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

Podpułkownik Jarosław Góra służbę rozpoczął 1 sierpnia 1992 roku w Areszcie Śledczym w Łodzi na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego, a w 2000 roku został kierownikiem tego działu. W latach 2010 - 2016 pełnił służbę w Biurze Dyrektora Generalnego CZSW, jako starszy specjalista, a od 2013 roku jako kierownik zespołu. W 2016 roku został zastępcą dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi. Dotychczasowy dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi płk Grzegorz Królikowski z dniem 30 czerwca br. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Tekst: kpt. Jakub Białkowski
Foto: por. Aleksander Czyżowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej