Praca w Służbie Więziennej na pewno nie należy do najłatwiejszych, mimo to w aresztach śledczych i zakładach karnych okręgu łódzkiego pracują 419 kobiety, czyli 20% kadry całego inspektoratu

Kobiety pracują na wszystkich stanowiskach, poczynając od zastępcy Dyrektora jednostki podstawowej a kończąc na strażniczce. Większość z naszych pań to funkcjonariuszki Służby Więziennej, których jest 353.

Najwięcej kobiet pracuje w służbie zdrowia - są to przede wszystkim pielęgniarki. Kolejną komórką organizacyjną jest dział penitencjarny, gdzie pracują wychowawczynie i panie psycholog. Warto pamiętać, że jest to praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z przestępcami. Nie możemy również zapominać, że kobieta w więzieniu łagodzi obyczaje, tak wśród kadry, jak równieżwśród osób pozabwionych wolności.

Wszystkim Panią w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszystkich marzeń i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Funkcjonariusze Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej