Współpraca łódzkiej Służby Więziennej z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, była jednym z tematów poruszanych podczas spotkania podsumowującego 2017 rok

Spotkanie, które odbyło się w Instytucie Europejskim w Łodzi, otworzył w imieniu Dariusza Roguta - Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Artur Ossowski - Naczelnik Biura Edukacji Narodowej w Łodzi. Głos zabrali również poseł na sejm RP Tomasz Ławniczk oraz prof. Maria Bloomber przewodnicząca Rady Programowej Klubów "Grota". Podsumowano również działalność edukacyjną prowadzoną m.in. w jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

Kilkuletnia współpraca Okręgowego Inspektoratu i podległych mu jednostek penitencjarnych jest rezultatem zawartego w styczniu 2013 roku porozumienia. Istotą współpracy jest organizacja zajęć kulturalno-oświatowych mających na celu wzbogacenie treści szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także wspieranie procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności. W 2017 roku we wszystkich jednostkach okręgu łódzkiego, odbyło się kilkadziesiąt wykładów, w których wzięło udział ponad 1200 osób pozbawionych wolności.

Więcej: Współpraca łódzkiej Służby Więziennej z Instytutem Pamięci Narodowej

kpt. Jakub Białkowski

Zdjęcia: Paweł Kowalski - IPN

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej