Pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów odbyły się w Łodzi I Centralne Obchody Święta Dzieci Wojny. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele łódzkiej Służby Więziennej.

Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Zarząd Główny w Łodzi, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Komitet Organizacyjny Obchodów pod przewodnictwem Alicji Kaczorowskiej Poseł na Sejm RP. Uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, Wiceprezydent Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski, Ksiądz Biskup Adam Lepa, a także przedstawiciele służb mundurowych. Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi reprezentował ppłk Grzegorz Tomaszewski, dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, a także poczet sztandarowy Okręgowego Inspektoratu.

Dzisiejsze uroczystość miały na celu oddanie hołdu najmłodszym ofiarom światowego konfliktu, jakim była II wojna światowa. Symbolem tej tragedii stał się obóz dla polskich dzieci i młodzieży w Łodzi, zwany Małym Oświęcimiem. Powstał on w grudniu 1942 roku na terenie żydowskiego getta. Więziono w nim ok. 12 tys. małych Polaków, spośród których do końca wojny dożyło zaledwie ok. 900. Z powodu wycieńczenia i chorób większość z nich niedługo po wyzwoleniu zmarła.

kpt. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej