Po raz kolejny funkcjonariusze łódzkiej Służby Więziennej przekazali wiedzę o tym, jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów kuratorom zawodowym.

Służba Więzienna jest jedyną formacją, która na tak dużą skalę i w tak długim okresie czasu zajmuje się „trudnym petentem”. Osobami skazanymi m.in. za popełnienie najcięższych przestępstw na wieloletnie kary pozbawienia wolności, w tym również na kary 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności, okazującymi często werbalną i niewerbalną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Funkcjonariusze naszej formacji posiadają wiedzę teoretyczną, wykształcone przez lata metody działania, a przede wszystkim wieloletnią praktykę w pracy z trudnym „klientem”. Dzięki temu, jako wyspecjalizowana służba, potrafimy radzić sobie z tymi problemami.

Posiadaną wiedzą i doświadczeniem po raz kolejny podzieliliśmy się z kuratorami zawodowymi ds. karnych, którzy również zajmują się pracą z trudnym podopiecznym. Rozpoczynający się w dniu dzisiejszym kolejny cykl szkoleń adresowany jest do kuratorów zawodowych z zespołów podległych Sądowi Okręgowemu w Łodzi i Sieradzu, a także do pracowników OPS w Sieradzu.

Celem szkoleń jest przekazanie posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu postępowania z petentem agresywnym i roszczeniowym. Szkolenia składają się z dwóch modułów. W pierwszej część omawiane są zagadnienia dotyczące umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym petentem. Ten blok szkolenia prowadzony jest przez kpt. Pawła Małolepszego, psychologa w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi. Druga część szkolenia, prowadzona przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej podległej Dyrektorowi Okręgowemu SW w Łodzi i działów ochrony, obejmuje technik obrony przed agresją petenta w trakcie wykonywania czynności służbowych. Szkolenia realizowane są w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi oraz Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Więcej na temat kampanii

kpt. Jakub Białkowski, ppor. Piotr Grzybowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej