Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi Betlejemskie Światełko Pokoju

"W Tobie jest światło", to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już po raz dwudziesty siódmy harcerze i harcerki stali się strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów.

Dzięki łódzkim harcerzom, po raz kolejny Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do łódzkiej Służby Więziennej. W imieniu funkcjonariuszy przyjął je Dyrektor Okręgowy, płk Jacek Lenart.

kpt. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej