Dziękując za codzienną i odpowiedzialną pracę, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jacek Lenart, wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości, płk Jacek Lenart, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi wręczył podległym funkcjonariuszom resortowe odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. W odprawie uczestniczyli: płk Janusz Kwiecień Przewodniczący Zarządu Głównego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, por. Krzysztof Kutela Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, st.chor. Jarosław Górski członek Zarządu Główne NSZZFiPW, dyrektorzy jednostek oraz funkcjonariusze i pracownicy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

W okręgu łódzkim 35 funkcjonariuszy otrzymało odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” nadawane przez Ministra Sprawiedliwości. Wśród odznaczonych dwie osoby wyróżniono odznakami najwyższego stopnia.

Awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim otrzymało 160 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych 32 zaś w korpusie podoficerów 280 osób. Do stopnia pułkownika Służby Więziennej awansowano Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi Jarosław Góra oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu Krzysztof Sznicer.

W zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu łódzkim pracuje blisko 2 tysiące funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy w ośmiu jednostkach penitencjarnych nadzorują każdego dnia ponad 5 tysięcy osób pozbawionych wolności. 

Podczas uroczystości Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa por. Krzysztof Kutela wręczył pamiątkową szablę „Prymusowi Szkoły Oficerskiej - 2017” ppor. Michałowi Pietrasikowi – funkcjonariuszowi Aresztu Śledczego w Łodzi.

kpt. Jakub Białkowski

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Jerzmanowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej