Uroczystą mszą święta w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi rozpoczęto wojewódzkie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Służby Więziennej.

Celebrowana przez księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego, uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, rozpoczęła wojewódzkie obchody, upamiętniające uchwalenie w 1791 roku przez Sejm Czteroletni ustawy zasadniczej.

Na zaproszenie Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, w uroczystościach wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, parlamentarzyści oraz przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego, w tym ppłk Waldemar Miksa Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi oraz poczet sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

Po mszy świętej, uroczystości przeniosły się przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie odbyła się uroczysta zmiana warty, apel poległych oraz salwa honorowa, po której nastąpiło złożenie kwiatów. Wieniec w asyście honorowej Służby Więziennej złożyli przedstawiciele służb mundurowych: Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych. Kulminacją uroczystości była defilada kompanii honorowych.

kpt. Jakub Białkowski

Galeria

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej