Służba Więzienna ma już 102 lata!

8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, w dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" ustalił zasady i organizację polskich więzień. Mimo, że dekret ten miał charakter tymczasowy i funkcjonował tylko przez dziesięć lat, stworzył zręby polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Dekret kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego, dlatego też data jego wydania jest traktowana jako początek polskiego więziennictwa.

Z okazji Święta Służby Więziennej w jednostkach okręgu łódzkiego 31 funkcjonariuszy otrzymało odznakę "Za zasługi w pracy penitencjarnej", 9 funkcjonariuszom nadano wyższy stopień służbowy w korpusie oficerskim, 11 - w korpusie chorążych, a 96 w korpusie podoficerskim. 15 funkcjonariuszy otrzymało awans na stopień starszego szeregowego. Uroczyste wręczenie odznak i aktów nadania wyższych stopnii służbowych następuje w sposób uroczysty, z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego.

W dniu Święta Służby Więziennej wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom formacji życzymy radości na co dzień, wielu sukcesów na niwie służbowej i prywatnej, a także satysfakcji w służbie dla Polski i lokalnych społeczności, a rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników składamy podziękowania za codzienne wsparcie i zrozumienie dla trudów służby.

kpt. Paweł Wochal

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej