O podstawach prawnych, środkach i formach oddziaływań penitencjarnych dyskutowali praktycy i teoretycy. W Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa przypadająca w 100-lecie polskiego więziennictwa.

Konferencję zorganizował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi we współpracy z Zakładem Prawa Karnego Wykonawczego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Współorganizatorem konferencji było Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Patroni

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Polskie Towarzystwo Penitencjarne.

Patronat nad konferencją objęła również Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Cel spotkania

Celem konferencji było uczczenie 100-lecia więziennictwa w niepodległej Polsce. W trakcie konferencji podjęto próbę analizy kształtowania się systemu środków oddziaływania penitencjarnego w historii polskiego więziennictwa oraz ocenę jego współczesnego kształtu, mające na celu ulepszenie tego systemu w przyszłości.

Ogólnopolską Konferencję Naukową, „100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym – wczoraj i dziś”, która odbyła się w dniu 30 listopada 2018 roku, rozpoczęła prof. nadzw. UŁ dr hab. Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz pułkownik Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi przedstawiając historię polskiego więziennictwa.

Uczestnicy konferencji

Wśród uczestników konferencji znaleźli się: Mirosław Suski Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, pułkownik Andrzej Leńczuk Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW przedstawiciel Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, dr Michał Błoński Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, Jarosław Zdzisław Szymański dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, szefowie i przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego Policji, wojska, Straży Miejskiej, Straży Granicznej. Udział w konferencji wzięli ponadto funkcjonariusze Służby Więziennej, w tym dyrektorzy jednostek podstawowych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, przedstawiciele świata nauki zajmujący się na co dzień zagadnieniami wykonywania kary pozbawienia wolności w ośrodkach akademickich w całej Polsce, sędziowie, adwokaci, kuratorzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i młodzież akademicka.

Dyskutowano o…

W trakcie konferencji można było wysłuchać prelekcji, m.in.: Wpływ nauki prawa karnego wykonawczego na praktykę stanowienia prawa i wykonywania kary pozbawienia wolności prof. zw. dr hab. Stefana Lelentala, Podstawy normatywne systemu penitencjarnego odrodzonej Rzeczypospolitej prof. nadzw. UŁ dr hab. Grzegorza Wicińskiego, Oddziaływania penitencjarne a podmiotowość osoby pozbawionej wolności dr Ewy Dawidziuk Dyrektora Zespołu ds. Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

W panelu poświęconym środkom oddziaływań penitencjarnych uczestnicy Konferencji wysłuchali m.in. płk Andrzeja Leńczuka - Zatrudnienie skazanych szansą na lepsze życie, w który w trakcie prelekcji przedstawil efekty realizowanego przez Służbę Więzienną programu "Praca dla więźniów," a także założenia realizowane w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności," finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, dr Magdalenę Niewiadomską – Krawczyk - Struktura środków oddziaływania penitencjarnego w polskim ustawodawstwie karnowykonawczym, mgr. Mateusza Góralczyka Rola kontaktów z rodziną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych w świetle badań własnych, czy mgr Aleksandry Polak – Kruszyk Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych wobec recydywistów penitencjarnych.

Kolejny panel Konferencji rozpoczęła prof. nadzw. UŁ dr hab. Aldona Nawój – Śleszyński Rozwiązywanie problemów alkoholowych skazanych w historii polskiego więziennictwa, a następnie o oddziaływaniach penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności mówili m.in.: kpt. Sylwia Kowalska Oddziaływania penitencjarne wobec więźniów w wieku senioralnym 60+, Grażyna Rybicka Zastępca Kuratora Okręgowego Sąd Okręgowy w Łodzi Przygotowanie osób pozbawionych wolności do życia po opuszczeniu izolacji penitencjarnej, czy szer. Magdalena Klepczyńska Oddział Terapeutyczny Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim Oddziaływania terapeutyczne prowadzone przez Służbę Więzienną wobec skazanych uzależnionych. Czy terapia dla osób uzależnionych za murami ma sens?

Następna część spotkania poświęcona była roli personelu więziennego w oddziaływaniach penitencjarnych oraz nadzór sędziów penitencjarnych nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Tu wynikami swoich badań podzielili się m.in.: ppłk Krzysztof Jędrzejak Socjologiczny portret funkcjonariusza Służby Więziennej w świetle badań.

W ostatniej części Konferencji głos zabrali m.in.: dr hab. Tomasz Przesławski Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w orzecznictwie sądów penitencjarnych, dr Błażej Kmieciak "Ustawa o bestiach, czy też bestialska ustawa?"- człowiek między więzieniem, a szpitalem psychiatrycznym.

W trakcie konferencji można było obejrzeć wystawę "100-lecie polskiego więziennictwa," opracowaną przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie.

kpt. Jakub Białkowski

Zdjęcia kpt. Maciej Chinalski

GALERIA ZDJĘĆ

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej