W pińczowskim zakładzie karnym realizowany jest program z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zajęcia przeznaczone są dla osadzonych, którzy popełnili przestępstwo pod wpływem środków odurzających lub używali substancji psychoaktywnych.

Do programu zakwalifikowanych zostało 14 osadzonych. Są to osoby młodociane lub karane po raz pierwszy. Podczas przeprowadzanych zajęć osadzeni zdobywają wiedzę dotyczącą właściwości uzależniających narkotyków, konsekwencji ich zażywania a także psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Elementem programu jest także autodiagnoza czyli rozpoznawanie u siebie objawów uzależnienia. Osadzeni uzyskują także wiedzę dotyczącą leczenia odwykowego oraz dostępnych form pomocy.

W jednostkach penitencjarnych stale realizowane są programy z zakresu profilaktyki uzależnień. Dotyczą one nie tylko narkotyków czy alkoholu ale także papierosów, innych środków odurzających czy uzależnień behawioralnych. Tylko rzetelna wiedza może pomóc w rozpoznaniu objawów uzależnienia, które są niezbędne do rozpoczęcia procesu leczenia. Podczas zajęć profilaktycznych osadzeni mogą zdobyć podstawowe informacje dotyczące dotychczasowego sposobu używania substancji. Jeśli psycholog zauważy konieczność pogłębionej diagnozy osadzeni kierowani są na konsultacje indywidualne. W przypadku rozpoznania uzależnienie osadzeni kierowani są do oddziałów terapeutycznych. W warunkach izolacji terapia osób uzależnionych od alkoholu trwa 3 miesiące, terapia narkotykowa to co najmniej 6 miesięcy.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej