Służba Więzienna współpracuje z kontrahentami różnych branż w zakresie odpłatnego zatrudniania skazanych. Z tego powodu, wczoraj (28.02) na konferencji poświęconej zagadnieniom recyclingu funkcjonariusze okręgu krakowskiego mówili o rządowym programie „Praca dla więźniów” oraz o korzyściach wynikających z zatrudniania skazanych.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele firm zajmujących się recyclingiem. W okręgu krakowskim, skazani z dwóch jednostek penitencjarnych są zatrudnieni przy demontażu sprzętu elektronicznego i elektrycznego. 69 osadzonych z aresztu śledczego w Kielcach pracuje w firmie na terenie województwa świętokrzyskiego, 21 skazanych z zakładu karnego w Trzebini pracuje w firmie małopolskiej.

Por. Anna Czajczyk przybliżyła realizowany przez Służbę Więzienną rządowy program „Praca dla więźniów”, w tym korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudniania skazanych. Pojawiło się wiele pytań dotyczących procedury zatrudniania osób pozbawionych wolności oraz uzyskiwania przez kontrahentów dotacji i pożyczek. Wśród zaproszonych gości były także osoby, które aktualnie lub w przeszłości zatrudniały skazanych, podzielili się oni swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

W okręgu krakowskim powszechność zatrudnienia przekroczyła 60%. Dzięki rządowemu programowi „Praca dla więźniów” oraz rozwiązaniom takim jak dotacje, pożyczki, możliwość uzyskiwania przez kontrahentów 35% ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności coraz więcej firm i przedsiębiorców zainteresowanych jest współpracą ze Służbą Więzienną w zakresie odpłatnego zatrudnia skazanych.

Zdjęcia: mł. chor. Paweł Gruszczyński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej