Pod murem krakowskiego aresztu śledczego odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary reżimu komunistycznego w latach 1945 – 1956.

Listopadowe uroczystości poświęcone ofiarom zbrodni komunistycznych i hitlerowskich są cyklicznie organizowane przez kombatantów i byłych więźniów politycznych, w tym żołnierzy Armii Krajowej. Mają one na celu upamiętnienie bohaterów, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Podczas wczorajszych uroczystości wspomniana została m.in. sylwetka księdza Stanisława Gurgacza oraz Marka Kublińskiego- dziewiętnastoletniego ucznia jednego z krakowskich liceów, jednej z najmłodszych ofiar zamordowanych w więzieniu przy ulicy Montelupich.  

Jak co roku w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele organizacji kombatanckich, środowisk patriotycznych, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz młodzież z krakowskich szkół. Po okolicznościowych przemowach nastąpiło złożenie kwiatów oraz zniczy pod umieszczonymi na więziennym murze tablicami pamiątkowymi i Krzyżem Pamięci.

Tekst: kpt. Anna Czajczyk
Zdjęcia: kpt. Szymon Kalisz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej