Grupa 17 funkcjonariuszy zakładu karnego w Trondheim gościła dzisiaj (18 kwietnia) z wizytą w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie. Celem spotkania było zapoznanie z funkcjonowaniem polskiego systemu penitencjarnego oraz wizyta w areszcie śledczym w Krakowie.

W imieniu Dyrektora Okręgowego, funkcjonariuszy norweskiej jednostki przywitał mjr Waldemar Turczynowski – specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Spotkanie rozpoczęła prezentacja dotycząca funkcjonowania okręgu krakowskiego, w tym omówienie specyfiki poszczególnych jednostek. Przybliżono formy działań readaptacyjnych prowadzonych wobec skazanych, w szczególności te ukierunkowane na zatrudnienie oraz zdobycie kompetencji zawodowych.  Przedstawiono założenia i realizację rządowego programu „Praca dla więźniów”. Ze strony gości pojawiło się wiele pytań dotyczących hal produkcyjnych budowanych na terenie jednostek. Spotkanie zakończyła wizyta w areszcie śledczym w Krakowie. Funkcjonariusze z Norwegii mieli możliwość zobaczyć jak wygląda przykładowa cela, plac spacerowy, kaplica czy oddział szpitalny. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wizyta na wartowni gdzie więziennicy z Trondheim zobaczyli środki przymusu bezpośredniego oraz używaną w Służbie Więziennej broń palną.

Tekst: por. Anna Czajczyk
Zdjęcia: kpt. Szymon Kalisz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej