W związku z obchodzonym we wrześniu Światowym Dniem Pierwszej Pomocy, w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie odbyło się wczoraj (13.09) szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsze minuty po wypadku decydują o życiu i zdrowiu poszkodowanego. Tymczasem jedynie mała część naszego społeczeństwa potrafi w odpowiedni sposób udzielić pomocy osobie znajdującej się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. W ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz w trosce o codzienne bezpieczeństwo, w siedzibie OISW w Krakowie zrealizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z metodami rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności, poznali podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w podstawowej, samochodowej apteczce, a także ćwiczyli wykorzystanie przenośnego, zewnętrznego defibrylatora automatycznego (AED). Szkolenie obejmowało udzielanie pomocy zarówno osobom dorosłym jak i uwzględniało specyfikę działań ratunkowych wobec dzieci.

Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze krakowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej – przeszkoleni ratownicy medyczni, posiadający międzynarodowe certyfikaty. Łącznie, podczas wczorajszych warsztatów, swoje umiejętności w zakresie ratowania życia oraz udzielania pomocy mogło doskonalić 25 funkcjonariuszy krakowskiej Służby Więziennej.

Tekst: por. Anna Czajczyk
Zdjęcia: kpt. Szymon Kalisz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej