W zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu po raz kolejny realizowany jest projekt z zakresu edukacji kulturalnej osób wykluczonych. Tegoroczna inicjatywa Fundacji Equinum realizowana jest we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu oraz z Muzeum Narodowym w Krakowie. Projekt Sztuka wolności - wolność sztuki, zrealizowany w ramach Programu Kultura Dostępna, koncentrować się będzie wokół zagadnień malarstwa i sztuk pięknych

Zadanie polegało na współpracy różnych środowisk - Kustoszy Muzeum Narodowego w Krakowie, nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, artystów muzyków i byłych osadzonych – uczestników, którzy brali udział w poprzednich projektach podczas odbywania kary w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Rezultatem projektu zamierzonego w formule online są cztery prezentacje przygotowane i przeprowadzone przez kustoszy oddziałów MNK prezentujących wybrane dzieła sztuki z zasobów Muzeum Narodowego w Krakowie. Każda prezentacja została zilustrowana dziełami wokalnymi i chóralnymi w interpretacji Cracow Singers, które tematycznie i stylistycznie korespondują z prezentowanym eksponatem czy kolekcją.

Uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji dotyczącej słynnego obrazu Leonarda da Vinci Dama z gronostajem, podziwiać dzieła Jana Matejki czy Stanisława Wyspiańskiego. Emisja spotkań z prezentacją cennych eksponatów Muzeum Narodowego w Krakowie, odbywa się w ramach zajęć z języka polskiego oraz kształcenia kompetencji personalnych i społecznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w ramach Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. Sposób przedstawienia dzieła sztuki, jest punktem wyjścia do konfrontacji poglądów, przemyśleń, natomiast bezpośrednio po emisji każdego ze spotkań on-line, możliwa była wymiana zdań i rozmowa osadzonych z kustoszami Muzeum Narodowego w Krakowie.

Zapraszamy do obejrzenia 30 sekundowej zapowiedzi obecnego projektu

https://youtu.be/saErG3lkP4E

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.

belka.png

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej