W minioną środę w Areszcie Śledczym w Krakowie odbyło się podsumowanie działalności sportowo-rekreacyjnej funkcjonariuszy okręgu krakowskiego w 2018 roku. Dyrektor Okręgowy – płk Włodzimierz Więckowski wręczył najlepszym sportowcom puchary, wyróżnione zostały także jednostki, które w minionym roku uzyskały najlepsze wyniki w „okręgowej spartakiadzie”.

W kraju i zagranicą

W 2018 roku okręg krakowski wziął udział we wszystkich zawodach rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej SW i po pierwszym roku rywalizacji  w klasyfikacji ogólnej zajmuje 6 miejsce. Reprezentacja okręgu, drużyny jednostek oraz indywidualni funkcjonariusze wzięli udział w licznych zawodach w randze mistrzostw organizowanych lub współorganizowanych przez Służbę Więzienną i inne instytucje. Reprezentanci okręgu uczestniczyli  m.in. w Mistrzostwach Służby Więziennej w szachach, kolarstwie górskim oraz tenisie ziemnym. Z kilkoma medalami wrócili z Mini-maratonu o Wstęgę Dyrektora Generalnego SW oraz wzięli udział w kilkudziesięciu zawodach strzeleckich i ponad 70-ciu biegach na różnych dystansach. Nasi funkcjonariusze odnosili także sukcesy na arenie międzynarodowej. W reprezentacji Służby Więziennej w piłce nożnej, która w Mistrzostwach Europy zdobyła srebrny medal wystąpił m.in. Krystian Zaręba - funkcjonariusz z zakładu karnego w Pińczowie. Reprezentacja funkcjonariuszy okręgu krakowskiego wygrała także Międzynarodowy Turniej w halowej piłce nożnej w Starej Lubovni na Słowacji.

Zwycięska jednostka

Najważniejszą imprezą sportową w 2018 roku była XVII edycja okręgowej spartakiady pod nazwą „Zawody o Puchar Dyrektora Okręgowego SW w Krakowie dla Najbardziej Usportowionej jednostki okręgu krakowskiego w 2018 roku”. Jednostki rywalizowały w cyklu rocznym w 8 dyscyplinach sportowych: pływaniu, halowej piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, biegach przełajowych, tenisie stołowym oraz technikach interwencyjnych. Po raz drugi z rzędu spartakiadę wygrali funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Krakowie wyprzedzając swoich kolegów z Pińczowa i Kielc. W rankingu na ”Sportowca okręgu krakowskiego” 2018 roku wśród mężczyzn zwyciężył Krystian Zaręba, wśród kobiet – Jadwiga Matysik z krakowskiego aresztu. W tej edycji zawodów wzięło udział ponad 490 funkcjonariuszy, pracowników i emerytów.

Ponadto, w ramach działalności okręgowej, Rada ds. Sportu przy współudziale jednostek zorganizowała XII Mistrzostwa Służb Mundurowych Miasta Krakowa, w których reprezentacja Okręgowego Inspektoratu po raz drugi z rzędu zajęła 1 miejsce. W minionym roku w okręgu krakowskim zorganizowano także VI Turniej piłki nożnej oldbojów o Puchar Przewodniczącego ZO NSZZFiPW,  VII Turniej z cyklu „Prawo i piłka” w halowej piłce nożnej, zawody wędkarskie, turniej tenisa ziemnego a w ramach działalności turystycznej III Okręgowy Rajd Górski „Góry Świętokrzyskie”. We wszystkich imprezach sportowych organizowanych na szczeblu okręgu udział wzięło ponad 600 osób.

Sport, turystyka i rekreacja w jednostkach

Od wielu lat, w jednostkach podstawowych okręgu krakowskiego kładzie się duży nacisk na działalność sportowo-rekreacyjną oraz propagowanie i wspieranie aktywności fizycznej wśród funkcjonariuszy. W minionym roku zaoferowano załogom po kilka lub kilkanaście imprez sportowo –turystyczno - rekreacyjnych.  Dominowały wycieczki górskie, rajdy rowerowe oraz spływy kajakowe. We wszystkich zawodach i imprezach  sportowych, turystycznych i rekreacyjnych uczestniczyło ponad 3200 osób.

Popularyzacja aktywności fizycznej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu wśród krakowskich funkcjonariuszy na stałe wpisała się w działalność nie tylko prężnie działającej Rady ds. Sportu przy Dyrektorze Okręgowym w Krakowie ale także kierownictwa jednostek penitencjarnych.  Sport jest jednym z ważnych elementów życia społecznego dzięki któremu ludzie poznają swoje mocne i słabe strony, uczą się działania zespołowego, wzajemnego zaufania, budują właściwe relacje a więc cechy jak najbardziej potrzebne na co dzień w służbie.

tekst: ppłk w st. spocz. Jerzy Powroźnik

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej