Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Krakowie przekazali Gminie Miasta Bochnia komplet 6 przenośnych radiotelefonów wraz ze stacją doładowującą. Środki łączności docelowo trafią do strażaków ochotników z OSP w Kolanowie.

W związku z wprowadzeniem nowego systemu łączności radiowej, używane dotychczas w krakowskim areszcie radiotelefony, zostały przeznaczone do wybrakowania. Ale ponieważ były w dobrym stanie i z powodzeniem mogą być jeszcze wykorzystywane przez długi czas, cały zestaw został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolanowie.

Na terenie Małopolski - Gmina Bochnia jest aktualnie jedną z najbardziej dotkniętych podtopieniami w trakcie trwającego właśnie sezonu burzowego. Niebagatelną rolę w zabezpieczeniu terenów przed zalaniem oraz usuwaniem późniejszych skutków podtopień odegrali strażacy – ochotnicy. Mając świadomość jak ważna jest w codziennej pracy, a zwłaszcza w trudnych sytuacjach bezpośrednia komunikacja, funkcjonariusze z krakowskiego aresztu postanowili wesprzeć swoich kolegów z ochotniczej straży pożarnej. Zapewnienie dobrej łączność ma duże znaczenie szczególnie w tak dynamicznych sytuacjach jakimi są klęski żywiołowe i inne kataklizmy. Z radiotelefonów można skorzystać bardzo szybko. Gdy zachodzi konieczność wezwania pomocy lub nagłego skonsultowania informacji, wystarczy przytrzymać jeden przycisk i zacząć mówić. Mamy nadzieję, że radiotelefony przyczynią się do podniesienia skuteczności działań strażaków – ochotników, zapewnią im większy komfort pracy oraz spowodują, że ich służba będzie jeszcze bardziej bezpieczna.

Tekst: por. Olga Mazur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej