Od kilku tygodni nasze życie diametralnie się zmieniło. Z uwagi na zagrożeniem koronawirusem nie możemy spotykać się z najbliższymi, iść do ulubionej restauracji czy na siłownię. Wiele osób pracuje z domu, dzieci uczą się online. Życie zmieniło się także za wysokimi murami zakładów karnych i aresztów śledczych. Jak wygląda teraz praca funkcjonariuszy Służby Więziennej? Tutaj też wiele się zmieniło.

Środki ochrony osobistej

Służba Więzienna wprowadziła szereg obostrzeń, które mają na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się koronawirusa w podległych jednostkach. We wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych obowiązują przyjęte i opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym procedury postępowania. Teraz praca funkcjonariuszy zaczyna się od mierzenia temperatury. Każdy bramowy wyposażony jest w termometr bezdotykowy. Dopiero po zmierzeniu temperatury funkcjonariusz może wejść na oddział i rozpocząć swoją pracę. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem do munduru zostały dodane także dwa elementy: rękawiczki i maseczka. Funkcjonariusze pracujący w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi muszą zasłaniać usta i nos oraz dla dodatkowej ochrony noszą rękawiczki. W jednostkach odbywa się także ciągła dezynfekcja miejsc i przedmiotów najbardziej narażonych pod względem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dezynfekowane są m.in. korytarze, aparaty telefoniczne, kraty, klamki, poręcze.

Programy resocjalizacyjne

Pomimo panującej pandemii praca resocjalizacyjna nie zwalnia, wychowawcy i psychologowie odziani w środki ochrony osobistej prowadzą spotkania indywidualne i zajęcia w małych grupach. Wprowadzono dodatkowe zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i kulturalno-oświatowe. Osadzeni mogą korzystać z biblioteki, uczyć się języka czy rozwijać swoje zdolności w pracowniach plastycznych. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zaleceń, na przykład zapewniających dwumetrowy odstęp pomiędzy uczestnikami. Ze względów bezpieczeństwa od połowy marca wstrzymane są widzenia w jednostkach. Ale nie oznacza to, że skazani nie mogą zobaczyć się ze swoimi najbliższymi. Z myślą o nich uruchomiliśmy widzenia przez Skypa, w każdej jednostce powstały dodatkowe stanowiska komputerowe, istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego.

Akcje pomocy

W ramach zajęć kulturalno – oświatowych i programów readaptacyjnych osadzeni zachęcani są przez funkcjonariuszy do włączania się w walkę z pandemią. W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, osadzeni szyją maseczki, produkują środki ochrony osobistej jak fartuchy czy przyłbice, które przekazywane są do podmiotów medycznych i domów pomocy społecznej. Okres pandemii to trudny czas dla nas wszystkich, ale to także czas pięknych akcji pomocy i solidarności. W jednostkach pojawiły się akcje wsparcia schronisk dla zwierząt i krakowskiego ZOO. Z inicjatywy krakowskich funkcjonariuszy SW do czworonogów trafiła już karma i koce, pojawiają się także kolejne pomysły.

zdjęcia: kpt. Szymon Kalisz
tekst: kpt. Anna Czajczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej