Pierwsza edycja kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i pracy” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem pracowników Urzędu Miasta Krakowa dlatego w dniu dzisiejszym Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa podpisali porozumienie o dalszej współpracy.

W ramach realizowanej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy”  funkcjonariusze krakowskiej Służby Więziennej szkolą pracowników Urzędu Miasta Krakowa jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną petentów, jak zorganizować swoje miejsce pracy żeby było bezpieczne oraz informują jakie prawa przysługują funkcjonariuszom publicznym. W ubiegłym roku w dwóch edycjach szkolenia udział wzięło 40 urzędników. Z uwagi na duże zainteresowanie oraz chęć kontynuacji płk Włodzimierz Więckowski oraz Barbara Skrabacz-Matusik – Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru podpisali porozumienie precyzujące dalszą współpracę. W 2018 roku planowane jest przeszkolenie kolejnych 80 pracowników różnych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, którzy w swojej codziennej pracy narażeni się na agresywne, roszczeniowe zachowania ze strony petentów.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Czajczyk  

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej