Więźniowie z krakowskiego aresztu w ramach zajęć readaptacyjnych zrobili 60 hoteli dla owadów. Część z nich trafiła do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie już niedługo będzie można je zobaczyć w krakowskich parkach.

W związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa wszystkie programy readaptacyjne, które do tej pory mogły być realizowane poza terenem jednostek penitencjarnych zostały wstrzymane. Chcąc jak najpełniej wykorzystać ten trudny czas funkcjonariusze z krakowskiego aresztu przenieśli całą pracę resocjalizacyjną do wnętrza jednostki. Od kwietnia realizowane są kolejne programy. Skazani i skazane zaangażowani zostali do realizacji budowy budek lęgowych dla ptaków leśnych, tworzyli zabawki dla zwierząt z krakowskiego ZOO, budki lęgowe dla kaczek i bażantów. Teraz przyszła kolej na owady.

Z inicjatywy funkcjonariuszy krakowskiego aresztu oraz we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie skazani przygotowali 60 konstrukcji hoteli. Zaprojektowaniem wnętrz zajęły się natomiast skazane kobiety. Z przyniesionych przez funkcjonariuszy szyszek, gałęzi, kory i siana wyczarowały one gotowe hotele. Naprzeciw potrzebom jednostki wyszedł również krakowski hipermarket budowlany OBI, przy ul. Stawowej. Wspierając tę inicjatywę przekazał ponad 20m2 drewna, które stało się podstawą do wykonania konstrukcji hoteli.

Hotele dla owadów – dlaczego warto je budować

Rozwój społeczeństwa i rozrastanie się miast bardzo niekorzystnie wpływa na populację owadów. Zgodnie z danymi Organizacji Narodów Zjednoczonych podstawę dla aż 90 proc. żywności na świecie stanowi jedynie 100 gatunków roślin uprawnych, a 71 proc. z nich jest zapylana przez pszczoły. Z tego też względu, zgodnie z przewidywaniami naukowców, bez zapylaczy świat przetrwa jedynie 10 lat.

Hotele dla owadów są konstrukcjami mającymi zapewnić tych pożytecznym stworzeniom możliwość odpoczynku, zimowania lub czasowego budowania gniazd. Wewnątrz tych przestrzeni owady mogą przeczekać np. niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak deszcz, albo wiatr. Zazwyczaj hotele te składają się z różnych materiałów, jednakże aby były prawdziwie ekologiczne zarówno konstrukcja, jak i wypełnienie muszą się składać wyłącznie z naturalnych składników. Zalecane jest niemalowane drewno, kora drzew, siano, trzcina, szyszki oraz różnego rodzaju gałęzie.

Poza pszczołami w konstrukcjach tych schronienie znajdują, i niekiedy nawet zakładają gniazda, również osy, trzmiele i złotooki – znane głównie z tego, że skutecznie rozprawiają się z mszycami. Ponadto, hibernują w nich biedronki i motyle.

Co dalej?

Pierwsza partia gotowych hoteli została już przekazana Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie. Prace wykończeniowe pozostałych jeszcze trwają. Wykonane przez skazanych konstrukcje zostaną rozmieszczone w parkach i zieleńcach miasta Krakowa. Część z nich docelowo trafić ma do szkół i przedszkoli. Pomogą zrozumieć najmłodszym mieszkańcom miasta znaczenie owadów w życiu człowieka oraz uwrażliwią ich na konieczność niesienia pomocy tym pożytecznym stworzeniom.

Nie jest to ostatni projekt realizowany przez areszt śledczy we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie. O kolejnych będziemy informować na bieżąco.

Tekst: por. Olga Mazur,
Zdjęcia. st. kpr. Bartłomiej Szpiega, Agata Lorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej