Tysiąc maseczek ochronnych trafiło do domów pomocy społecznej w Łyszkowicach i Pieczonogach w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Ogólnopolska akcja realizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną nie traci rozpędu. Kolejne tysiąc maseczek uszytych tym razem przez osadzonych z Zakładu Karnego w Przemyślu trafiła do dwóch domów pomocy społecznej w województwie małopolskim. Personel medyczny oraz podopieczni domu pomocy społecznej w Łyszkowicach oraz Pieczonogach, dzięki inicjatywie Ministra Michała Wójcika, doposażeni zostali w maseczki ochronne.

500 maseczek dla Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach przekazali funkcjonariusze z zakładu karnego w Krakowie Nowej Hucie, którzy od ponad 20 lat współpracują z placówką. Barbara Chmurzyńska dyrektor DPSu nie kryła wdzięczności za wsparcie i przekazanie maseczek. Jak podaje środki ochrony osobistej zużywane są każdego dlatego cały czas jest to towar deficytowy. Druga partia, 500 maseczek trafiła do Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty. Placówka przeznaczona jest dla 30 osób przewlekle somatycznie chorych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej