Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia we wszystkich jednostkach okręgu krakowskiego zorganizowane zostały spotkania dla osadzonych oraz ich rodzin.

Na wesoło

W organizację spotkań włączyły się także instytucje zewnętrzne, z którymi współpracuje krakowska Służba Więzienna takie jak Małopolskie Stowarzyszenie Probacja czy Stowarzyszenie Piękne Anioły. Osadzeni mogli spotkać się wraz ze swoimi pociechami w świątecznej atmosferze. W niektórych jednostkach odbyły się przedstawienia teatralne przygotowane przez osadzonych. Skazani wcielili się w postaci z bajek. Przy wtórze śmiechu i oklasków ze strony najmłodszych ujawniali sekrety świątecznych opowieści. Nie zabrakło także świętego Mikołaja oraz prezentów dla najmłodszych.

Spotkania z rodzinami

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Kontakty osób przebywających w izolacji więziennej z osobami bliskimi stanowią jeden z priorytetów resocjalizacji. Okres świąt w szczególności sprzyja organizowaniu oddziaływań ukierunkowanych na podtrzymanie lub wzmocnienie więzi rodzinnych, stąd podejmowane przez Służbę Więzienną inicjatywy.

Świąteczna refleksja

Święta to szczególny czas dla osób pozbawionych wolności, to właśnie wtedy rozłąka z bliskimi odczuwana jest jako najbardziej dotkliwa. To także czas refleksji i zadumy. Więzienni kapelani poprzez spowiedź oraz duchowe wsparcie pomagają przygotować się skazanym do przeżywania tego wyjątkowego czasu. Aby zapewnić namiastkę świątecznej atmosfery we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu krakowskiego zostały przygotowane także specjalne, świąteczne posiłki.

por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej