Krakowska Służba Więzienna oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie będą współpracować w zakresie zatrudniania osadzonych. W miniony poniedziałek dyrektorzy tych instytucji podpisali porozumienie o współpracy.

Wspólne działania zakładają  w szczególności promocję oraz wsparcie w zakresie odpłatnego zatrudniania osadzonych przy pracach związanych z gospodarką leśną, realizację programów resocjalizacyjnych oraz współpracę przy realizacji kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje osób pozbawionych wolności. W trakcie spotkania Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie, płk Tomasz Wiercioch podkreślił wieloletnie doświadczenie Służby Więziennej w realizacji programów resocjalizacyjnych, które przygotowują skazanych do ich zwolnienia oraz kompleksowo pozwalają na stopniowy, płynny powrót do społeczeństwa "... Praca dla więźniów to jest program, który pozwala na to, żeby w większym stopniu skazani wychodzili z zakładów karnych i odbywali resocjalizację poprzez pracę, która jest głównym narzędziem, głównym sposobem na resocjalizację..."  mówił płk Tomasz Wiercioch.

Dyrektor RDLP w Krakowie, Paweł Szczygieł zaznaczył, że w przeszłości Lasy Państwowe wielokrotnie podejmowały współpracę ze Służbą Więzienną w zakresie aktywizacji osób osadzonych. Zwrócił uwagę na to, że podpisanie porozumienia o współpracy będzie skutkowało możliwością zaangażowania osób osadzonych na wielu płaszczyznach, zarówno w zakresie zdobywania umiejętności i zawodu, jak też lżejszych, niewymagających szczególnych umiejętności pracach związanych z zagospodarowaniem lasu, czyli m. in. pracach przy pielęgnowaniu upraw czy też zbieraniu śmieci "... Mamy nadzieję, że współpraca w przyszłości przyczyni się do tego, że kadra wykwalifikowanych robotników leśnych będzie uzupełniona z tych skazanych, którym dajemy szansę, żeby wrócili do normalnej rzeczywistości..."  podkreślił Dyrektor RDLP w Krakowie, Paweł Szczygieł.

Współpraca będzie realizowana na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krakowie, które podpiszą stosowne porozumienia z zakładami karnymi i aresztami śledczymi podległymi Dyrektorowi Okręgowemu SW w Krakowie. Osoby osadzone będą mogły również znaleźć zatrudnienie w Zakładach Usług Leśnych realizujących usługi leśne na rzecz Lasów Państwowych, zainteresowanych nawiązaniem przedmiotowej współpracy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej