W Zabawie k/Tarnowa obchodzono Światowy Dzień Pamięci Ofiar Drogowych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele krakowskiej Służby Więziennej z Dyrektorem Okręgowym – ppłk. Włodzimierzem Więckowskim na czele. Podczas obchodów podpisano deklarację o współpracy na rzecz BRD i pomocy ofiarom wypadków drogowych i ich rodzin.

Dyrektor wziął udział w mszy św. w intencji ofiar wypadków drogowych i ich rodzin i zapalił znicz przy Pomniku Ofiar Wypadków Drogowych "Przejście". Towarzyszyli mu m.in. dyrektorzy zakładów karnych w Krakowie Nowej Hucie, Nowym Wiśniczu, Tarnowie Mościach i Trzebini. Po uroczystości nastąpiło uroczyste podpisanie wielostronnej Deklaracji o współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pomocy ofiarom wypadków i ich rodzin. W imieniu krakowskiej Służby Więziennej podpisał ją ppłk Włodzimierz Więckowski.
W obchodach uczestniczył Minister Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Adamczyk. Minister Adamczyk podpisując Deklarację podkreślił, że należy bardziej pomagać bliskim ofiar wypadków drogowych. Podczas spotkania z prasą poinformował, że powstał katalog instytucji państwowych, organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim.
Na dzisiejsze uroczystości (20.11.2016) przybyli poszkodowani w wypadkach drogowych oraz rodziny ofiar z całej Polski, jak również przedstawiciele organizacji państwowych, samorządowych i pozarządowych oraz instytucji zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju. Obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i służb mundurowych, w tym Policji, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.
Uroczystości w Zabawie zorganizowało stowarzyszenie Przejście, stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CIBRD) oraz Instytut Transportu Samochodowego.
Krakowska Służba Więzienna dołączyła do obchodów w Zabawie w zeszłym roku, kiedy zaprezentowano działania więziennictwa ze sprawcami kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w celu przeciwdziałania ich powrotowi do przestępstwa, a także wkład funkcjonariuszy w działania edukacyjne i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, wspólnie z Centrum Inicjatyw na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego realizuje projekt „PrzyWracam”. Grupą docelową projektu  są młodzi kierowcy, młodzież w wieku 16-24 lat, skazani za spowodowanie wypadków drogowych.
Projekt składa się z trzech filmów: dwóch spotów skierowanych do młodych kierowców oraz filmu szkoleniowego opartego na wywiadach z więźniami, osadzonymi w związku ze spowodowaniem wypadków drogowych lub kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

mjr Tomasz Wacławek

foto: Łukasz Mączko, por. Piotr Baran

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej