11 grudnia br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uroczyście otworzyli halę produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie.

Hala powstała w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w okręgu krakowskim, w całości sfinansowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. W hali o powierzchni ponad 300 m2, skazani będą zatrudnieni przy produkcji mebli.

Praca jako środek oddziaływania

Podczas otwarcia Dyrektor Generalny gen. Jacek Kitliński odniósł się do realizowanego w całej Polsce programu „Praca dla więźniów”, podkreślił znaczenie zatrudnienia w procesie resocjalizacji skazanych oraz mówił o podejmowanych przez Służbę Więzienną działaniach w kontekście poprawy bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Dyrektor Generalny podkreślił także rolę Służby Więziennej w całym systemie bezpieczeństwa Państwa.

Korzyści nie tylko materialne

Jak zaznaczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski:

Nie każdy skazany może być zatrudniony poza terenem jednostki, prawie każdy, zdolny jest jednak do pracy. Przenoszenie produkcji do hal zlokalizowanych na terenach zakładów karnych przynosi wymierne korzyści całemu społeczeństwu. Więźniowie zyskują coś znacznie więcej niż czysto materialny efekt w postaci wynagrodzenia... ciężko wycenić odzyskanie wiary w siebie czy możliwość odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Współpraca lokalna

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik w swoim przemówieniu odniósł się do rządowego programu, podkreślał m.in. możliwość finansowania budowy hal produkcyjnych ze środków wypracowanych przez samych skazanych a nie z pieniędzy podatników. Wojewoda mówił o wieloletniej współpracy Urzędu Wojewódzkiego z Zakładem Karnym w Krakowie Nowej Hucie. Wspomniał m.in. ostatni projekt w ramach, którego skazane z nowohuckiej jednostki szyły flagi, które zostały rozdane mieszkańcom Krakowa z okazji Święta Niepodległości.

Nowohucka jednostka wczoraj i dziś

Podczas uroczystego otwarcia hali, dyrektor zakładu karnego w Krakowie Nowej Hucie przedstawił zmiany jakie zaszły w jednostce na przestrzeni ostatnich lat, opowiedział o pracach modernizacyjnych i inwestycjach jakie miały miejsce  na terenie jednostki.

Poświęcenia nowej hali produkcyjnej dokonał Proboszcz Parafii św. Grzegorza Papieża w Krakowie Ruszczy ksiądz Andrzej Kott. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele krakowskich służb mundurowych, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu krakowskiego, osoby zaangażowane w realizację inwestycji oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z zakładem karnym w Krakowie Nowej Hucie.

Kolejne inwestycje

Budowa w zakładach karnych hal produkcyjnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych to główne założenia rządowego programu „Praca dla więźniów”. Stały się one motorami zwiększenia zatrudnienia osadzonych. W okręgu krakowskim pracuje już ponad 60% osób pozbawionych wolności. W ramach programu planowane jest powstanie jeszcze trzech hal produkcyjnych zlokalizowanych na terenie jednostek w Kielcach, Trzebini i Pińczowie.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej