W miniony piątek w Areszcie Śledczym w Kielcach odbyło się oficjalne otwarcie hali produkcyjnej połączone z wręczeniem awansów i odznaczeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Nowe miejsca pracy dla 80 skazanych

To już trzecia hala produkcyjna powstała w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” w okręgu krakowskim.  Jak mówił podczas otwarcia Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk Włodzimierz Więckowski „… będą tu pracowały osoby których wysokość kary, charakter popełnionego przestępstwa czy warunki osobowościowe nie pozwalają skierować ich do pracy poza murami więzienia. Dzięki tej inwestycji, co warto dodać, w całości pokrytej ze środków wypracowanych przez osoby pozbawione wolności, nową szansę dostanie duża grupa osadzonych. Szansę na przyuczenie do zawodu, szansę na spłatę zadłużeń alimentacyjnych i grzywien, szansę by pomóc finansowo swojej rodzinie, szansę by stać się przykładnym obywatelem…”.  Osadzeni zatrudnieni na terenie hali będą pracować przy produkcji ręczników papierowych i tektury przemysłowej. Zatrudnienie znajdzie 80 skazanych, szacuje się, że rocznie wygenerują oni ponad milion złotych, który trafi do Funduszu Aktywizacji Zawodowej oraz ponad 170 tys. zł., które trafią do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk Włodzimierz Więckowski, starszy specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej – ppłk Piotr Gomółka, Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach – płk Krzysztof Czekaj, ksiądz Biskup Jan Piotrowski, Beniamin Szczur - prezes Fabryki Papieru i Tektury Beskidy oraz Tomasz Grzegorzak – przedstawiciel Przedsiębiorstwa Przywięziennego ROBUT. Poświęcenia hali dokonał ksiądz biskup Jan Piotrowski – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej.

Awanse i odznaczenia

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Kielcach oraz Zakładu Karnego w Pińczowie otrzymali także odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Płk Włodzimierz Więckowski dziękował kadrze za codzienny trud, zaangażowanie oraz profesjonalizm „…chciałbym wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie pogratulować i jednocześnie podziękować, za oddanie i wspólną pracę. Każdy osadzony który nie wraca do przestępstwa to Wasz sukces, każdy dzień bez zdarzenia to Wasza ciężka praca, każdy odnowiony i wyremontowany oddział to Wasza zasługa”.

Podczas piątkowych uroczystości wręczono odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz pamiątkowe odznaki z okazji „100-lecia polskiego więziennictwa”. Uroczystości były także okazją do wyróżnienia osób spoza formacji, które nie licząc na żadne gratyfikacje poświęcają swój czas, aby wspierać pracę świętokrzyskiej Służby Więziennej. Dyrektor Okręgowy oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach wręczyli pamiątkowe medale z okazji „100-lecia polskiego więziennictwa” przedstawicielom służb mundurowych i instytucji na co dzień współpracujących z aresztem.

Ważna formacja

W adresie okolicznościowym skierowanym do zgromadzonych gości i funkcjonariuszy Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński podkreślał misję, którą codziennie wypełniają więziennicy:   

 „…Służba Więzienna jest jedną z tych formacji, która przyczynia się do obrony wartości, na jakich wspiera się państwowość i rozwój praworządnej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Na naszym sztandarze widnieją słowa: „W służbie Rzeczypospolitej”. Jej dobro to najważniejszy cel naszej służby i pracy…”. Generał skierował także słowa do odznaczonych i awansowanych funkcjonariuszy „… mam nadzieję, że te wyróżnienia napełnią Was nową energią, siłą i motywacją do dalszej wytrwałej realizacji zobowiązań wobec państwa...”

O znaczeniu Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa oraz trudnych zadaniach jakie przed nią stoją mówił także senator Krzysztof Słoń. Podkreślał,  iż program „Praca dla więźniów” jest szansą na powrót osadzonych do normalnego życia, co jest ważne z punktu widzenia społecznego, bo po wyjściu na wolność osoby te będą współtworzyć społeczeństwo.

Tekst: kpt. Anna Czajczyk
zdjęcia: mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej