Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie został laureatem Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2019 w kategorii Osobowość Rynku Pracy.

Podczas dzisiejszej Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia organizowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Powiatowe Urzędy Pracy w Małopolsce, wyłonieni zostali zwycięzcy Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2019. Wyróżnienia przyznawane są za podejmowanie inicjatyw, które pomagają mieszkańcom regionu w rozwoju zawodowym, a przedsiębiorcom w zwiększeniu swojej konkurencyjności. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Osobowość Rynku Pracy, Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników oraz Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie.
Tegoroczną nagrodę w kategorii Osobowość Rynku Pracy otrzymał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk Włodzimierz Więckowski za podejmowane inicjatywy na rzecz zwiększania zatrudnia skazanych. Zdaniem Kapituły złożonej z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki społecznej działania podejmowane przez płk Więckowskiego, w postaci umożliwiania skazanym kształcenia się w deficytowych na danym obszarze zawodach, kierowanie do odpłatnej pracy u kontrahentów zewnętrznych oraz udostępnianie hal produkcyjnych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych przyczyniają się do wspierania małopolskich pracodawców. Dzięki inicjatywom podejmowanym przez Służbę Więzienną w zakresie zatrudniania skazanych małopolscy pracodawcy stają się bardziej konkurencyjni na ryku pracy. Dziękując za przyznane wyróżnienie płk Więckowski nie krył zaskoczenia, mówił o rządowym programie „Praca dla więźniów” dzięki któremu odnotowujemy jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia skazanych w historii oraz o tym, że zatrudnienie skazanych jest jednym z najskuteczniejszych środków resocjalizacji. Dyrektor podkreślał również, że tak wysokie zatrudnienie wśród osób pozbawionych wolności, na terenie Małopolski jest efektem wspólnej pracy funkcjonariuszy krakowskiego okręgu.
Podczas dzisiejszej konferencji wręczone zostatały także przez Wojewodę Małopolskiego odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom małopolskich urzędów pracy, jak również podsumowana została 100-letnia działalność publicznych służb zatrudnienia.

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej