w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pod tytułem „Jakość życia osób wykluczonych społecznie”. Krakowską Służbę Więzienną reprezentowała por. Joanna Wieczorek – Jonak, psycholog oddziału terapeutycznego Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, która opowiedziała o programie readaptacyjnym dla skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności.

Podczas dwudniowej konferencji (26-27.10.2017) teoretycy i praktycy zajmujący się problemem wykluczenia społecznego wymieniali się doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi źródeł, przyczyn, oraz skutków marginalizacji. Swoje wystąpienia zaprezentowały osoby ze środowiska naukowego, lekarze a także przedstawiciele instytucji, które na co dzień zajmują się tym zagadnieniem. O swoich doświadczeniach w pracy z osobami wykluczonymi społecznie mówiła por. Joanna Wieczorek – Jonak, psycholog z zakładu karnego w Nowym Wiśniczu. Przedstawiła ona realizowany w jednostce program readaptacyjny dla skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności.

Wszyscy prelegenci byli zgodni, iż dopiero poznanie i zrozumienie uwarunkowań procesu wykluczenia społecznego daje możliwość zaprojektowania i wdrożenia odpowiednich rozwiązań, przeciwdziałających pogłębianiu się tego zjawiska. Czynniki takie jak status materialny, stan zdrowia, wiek nie muszą przyczyniać się do ograniczania funkcjonowania w społeczeństwie.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej