Długoterminowe leczenie osób uzależnionych odbywających karę ograniczenia lub pozbawienia wolności – to tytuł konferencji, która odbyła się 23 listopada w Krakowie. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutowali o zagadnieniach terapii oraz wsparcia osób uzależnionych oraz o wyzwaniach związanych z dynamicznie zmieniającymi się substancjami psychoaktywnymi.

Konferencję rozpoczął wykład dr. hab. Leszka Satory, który przybliżył zagadnienia związane z rynkiem konopnym w Polsce oraz wykorzystaniem kanabinoli w medycynie. Dr Satora mówił także o faktach i mitach związanych z używaniem marihuany, podzielił się także opinią praktyków „… w swojej 40 letniej praktyce lekarza toksykologa nigdy nie widziałem osoby umierającej z powodu przedawkowania THC. Ale też spośród umierających z powodu przedawkowania innych narkotyków, nigdy nie spotkałem osoby, która by nie zaczynała swojej ‘przygody’ z substancjami psychoaktywnymi od konopi…”. Mł. asp. Hubert Bracik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie opowiedział o nowych substancjach psychoaktywnych w kontekście zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Swoje wystąpienie zaprezentowała także mjr Justyna Serwon – kierownik oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Areszcie Śledczym w Kielcach. Major Serwon mówiła o specyfice leczenia osób w warunkach izolacji penitencjarnej, poszczególnych etapach terapii oraz współpracy zespołu terapeutycznego.

Konferencję zakończyło wystąpienie prelegentów ze szpitala im. Babińskiego w Krakowie. Dr Marek Sikorski przedstawił zagadnienia związane z długoterminowym stacjonarnym leczeniem uzależnień na przykładzie Oddziału Podwójnych Diagnoz, radca prawny Łukasz Kaczka mówił o procedurze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w praktyce szpitala psychiatrycznego.

Wtorkowa konferencja zorganizowana przez Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie, Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie była świetną okazją do wspólnej dyskusji oraz wymiany informacji w zakresie dynamicznie zmieniającej się problematyki leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Margelist – Czajczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej