W dniach 22-23 lutego 2017 r., w siedzibie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyło się seminarium naukowe dotyczące ewolucji działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń, połączone z warsztatami i pokazami technik jazdy ofensywnej i Tactical Combat Casualty Care. Służbę Więzienną reprezentował mjr Łukasz Gawron – Dowódca GISW OISW w Krakowie, który przedstawił referat na temat taktyk interwencji bez użycia broni palnej.

Seminarium miało na celu wymianę poglądów na temat genezy i ewolucji działań specjalnych w świetle przeobrażeń zachodzących we współczesnym świecie. Przedstawiciele różnych formacji rozmawiali o możliwości uwzględnienia aktualnych wyzwań i zagrożeń w obszarze operacji specjalnych. Dwudniowe spotkanie otworzył dziekan Wydziału Wojskowego, płk dr hab. Krzysztof Krakowski. Wprowadzenia etymologicznego i semantycznego dokonał ppłk Krystian Frącik, kierownik Zakładu Działań Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej. Gen. rez. dr Włodzimierz Michalski z Instytutu Działań Informacyjnych omówił współczesne zagrożenia w świetle taktyki wojsk specjalnych. Podczas warszawskiego seminarium przedstawiono charakterystykę jednostek specjalnych, w tym JW GROM oraz JW Komandosów oraz ich zadania. O wyzwaniach stojących przed Wojskami Specjalnymi i możliwych kierunkach ich rozwoju mówił ppłk dypl. Marek Gryga z Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki. Znaczenie operacji niekonwencjonalnych w kontekście współczesnych zagrożeń przybliżył przedstawiciel Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie - Piotr Orłowski. Drugi dzień seminarium został w całości poświęcony ćwiczeniom praktycznym. Podczas warsztatów uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z technikami jazdy ofensywnej czy technikami walki bronią palną.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej