Funkcjonariusze krakowskiej Służby Więziennej wzięli udział w konferencji szkoleniowej poświęconej tematyce uzależnień od środków psychoaktywnych.

W ramach międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz przeciwdziałania narkomanii, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyła się dzisiaj (3.11.2017) konferencja poświęcona problematyce uzależnienia od środków psychoaktywnych w tym również charakterystyce nowych substancji psychoaktywnych. W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej a także przedstawiciele instytucji zajmujących się problemem uzależnień.

Konferencję otworzyła  Małgorzata Nowobilska – Stanios – Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, która podkreślała wagę i znaczenie współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie skutecznej walki z uzależnieniami. Wśród prelegentów znalazł się między innymi dr Krzysztof Łabuz, który omówił specyfikę działania środków odurzających, przedstawił ich szczegółową charakterystykę oraz obalił mity związane z ich używaniem. O działaniach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie  w zakresie przeciwdziałania rozszerzaniu się handlu nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz konsekwencjach ich przyjmowania mówiła Joanna Kosmala. Prelegenci podkreślali ogromną różnorodność dostępnych na rynku dopalaczy oraz szybkość powstawania coraz to nowszych substancji. Niebezpieczeństwo stanowią nie tylko środki syntetyczne ale także naturalne środki psychoaktywne  o czym mówił dr Leszek Satora. Konferencję zakończyło wystąpienie asp. szt. Roberta Bretnera z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który opowiedział o aspektach prawnych walki z narkotykami.

W dzisiejszej konferencji udział wzięli funkcjonariusze, którzy na co dzień zajmują się profilaktyką narkotykową w jednostkach penitencjarnych okręgu krakowskiego oraz specjaliści do spraw ochrony Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. Każdego dnia, osadzeni podejmują próby przemytu na teren jednostki narkotyków i innych nielegalnych środków. Do sytuacji tych najczęściej dochodzi podczas powrotu z zatrudnienia zewnętrznego czy podczas widzeń. Funkcjonariusze Służby Więziennej nieustannie szkolą się z zakresu rozpoznawania środków psychoaktywnych, aktualizują swoją wiedzę, aby coraz skuteczniej wypełniać swoje zadania.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej