W minionym tygodniu, w I Liceum Ogólnokształcącym w Myślenicach odbyła się nietypowa lekcją, którą poprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej.

Pierwsza część spotkania poświęcona była odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz konsekwencji nieprzestrzegania prawa. Wizyta funkcjonariuszy stała się także okazją do przybliżenia zadań Służby Więziennej oraz omówienia prowadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oddziaływań resocjalizacyjnych. Podczas prezentacji pojawiło się wiele pytań ze strony uczniów, dotyczących między innymi warunków w jakich odbywa się karę, możliwości wykonywania pracy przez skazanych czy form spędzania czasu wolnego.

Drugą część spotkania, które odbyło się na sali gimnastycznej poprowadzili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej. Młodzież mogła ćwiczyć podstawy samoobrony oraz zachowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

Spotkanie zostało zrealizowane na mocy porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska Koło Myślenice.

Tekst: kpt. Anna Czajczyk
Zdjęcia: M.Ingarden

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej